GIF89a!,D;
Click MOBASHARING to UPLOAD and SHARE Your Pictures Here
List Mobavatar User Joe Hasan
4ea6f83aefcafmiss-u.jpg miss u badly
Posted By : Joe Hasan
Oct 26, 2011 12:56:11 AM | View 23219 Times
4ea6f81c4cec1i-am-ok.jpg i am ok
Posted By : Joe Hasan
Oct 26, 2011 12:55:40 AM | View 20054 Times
4ea6f7e018d41jika-aku-hanya-sesaat-bagimu.jpg jika aku hanya sesaat bagimu
Posted By : Joe Hasan
Oct 26, 2011 12:54:40 AM | View 27677 Times
4ea6f7b1e76a7menyayangimu.jpg menyayangimu
Posted By : Joe Hasan
Oct 26, 2011 12:53:54 AM | View 17765 Times
4ea6f0a9ad3c9j28.jpg IBU
Posted By : Joe Hasan
Oct 26, 2011 12:23:53 AM | View 16540 Times
4ea6f0780fb5ej34.jpg tak perlu jadi orang lain
Posted By : Joe Hasan
Oct 26, 2011 12:23:04 AM | View 18635 Times
4ea6efed177c0sepi.jpg terbunuh sepi
Posted By : Joe Hasan
Oct 26, 2011 12:20:45 AM | View 15526 Times
4ea6efcf406ccbahagia.jpg belum sempat membahagiakanmu
Posted By : Joe Hasan
Oct 26, 2011 12:20:15 AM | View 16592 Times
4ea6efaeb3b95menangis.jpg menangis
Posted By : Joe Hasan
Oct 26, 2011 12:19:42 AM | View 20834 Times
4ea6ef33c7553jaga-dia.jpg Tuhan...jaga dia
Posted By : Joe Hasan
Oct 26, 2011 12:17:40 AM | View 22088 Times